پلاک دندان

راه‌هایی برای جلوگیری از تشکیل پلاک دندان

پلاک دندان یکی از اتفاقاتی است که در زندگی هر شخصی می‌افتد. پوشش چسبناکی که بعد از تجمع باکتری ها در دهان تشکیل می شود. هنگامی که این پلاک ها برای مدت زیادی در دهان شما بمانند، دندان هایتان بهایش را خواهند پرداخت. پلاک از دندان‌های شما تغذیه می‌کند و آن‌ها را ضعیف می کند.…