تفاوت ایمپلنت ها

تفاوت ایمپلنت های مختلف در چیست

در این مطلب می خواهیم در مورد تفاوت ایمپلنت های مختلف صحبت کنیم. ایمپلنت ها از اجزا مختلفی تشکیل شده اند که هر یک از آنها مشخصه های مربوط به خود را دارد که می تواند در قیمت ایمپلنت تاثیر گذار باشد. کیفیت سطح ایمپلنت سطح ایمپلنت برای اتصال به استخوان مجاور و یکی شدن…