لمینت دندان

لمینت دندان چیست؟

لمینت دندان چیست؟ لمینت دندان (پرسلین لمینت که به عنوان پرسلین ونیر شناخته میشود) یک لایه نازک که بر اساس ماده رنگی دندان بر پایه نیازهای فردی طراحی شده است.این لایه ها به سطح جلوی دندان چسبیده میشوند به این منظور که تغییر رنگ آنها حالت ،سایز یا طول و ظاهر را بهبود ببخشند.پرسلین لمینت…