عصب کشی دندان

عصب کشی دندان چیست؟

عصب کشی دندان یک روش دندانپزشکی است که شامل از بین بردن قسمت نرم دندان یا پالپ است. پالپ از اعصاب، بافت پیوندی و عروق خونی تشکیل شده است که به رشد دندان کمک میکند. در بیشتر موارد یک دندانپزشک عمومی یا متخصص دندانپزشکی، عصب کشی را هنگامی که شما تحت بیحسی موضعی هستید انجام…