عکس اشعه ایکس OPG

عکس اشعه ایکس OPG چیست؟

عکس اشعه ایکس OPG یک اسکن وسیع اشعه ایکس دندان از فک بالا و پایین است .آن همچنین گاهی با نام اختصاصیorthopantomgraph یا penorex نامیده میشود. این نوع عکس یک منظره دو بعدی وسیع از یک نیم دایره از گوش به گوش را نمایش میدهد. این نوع تصویر اجازه می دهد که چند تصویر از…