بریج دندان

بریج دندان چیست؟ رهایی از بی دندانی با پل دندان

بریج دندان یا پل دندانی چیست؟ Tooth Bridge یکی از روشها و درمانهای مرسوم و نسبتا قدیمی در درمان مشکل بی دندانی است. بی دندانی یکی از مشکلات غیر قابل انکار در بسیاری از بیماران در سنین میانسالی و سالمندی است که می تواند به شکل مستقیم کیفیت زندگی بیمار را به شکلی منفی تحت…

بریج دندان

بریج دندان (پل دندان) بهتر است یا ایمپلنت؟

بسیاری از افرادی که دندان خود را از دست می دهند در مقابل این سوال مهم قرار می گیرند که از بریج دندان (پل دندان) استفاده کنند یا از روش ایمپلنت بهره ببرند. در این مطلب ما به مقایسه این دو روش خواهیم پرداخت. بریج دندان (پل دندان) بریج دندان یا پل دندان روشی سنتی…